WSPIERAJĄ NAS:
Aspekty dobrostanu doktorantów i młodych pracowników naukowych mają kluczowe znaczenie dla jakości rozwoju polskiej nauki 
jednak do tej pory były pomijane na gruncie badawczym.
Pierwszy w Polsce raport 
o kondycji psychicznej młodych naukowców
Raport Science Zen to wyniki działań badawczych, prowadzonych od kwietnia 2021, 
których celem była 
społeczna diagnoza zdrowia psychicznego 
oraz zadowolenia z własnej pracy 
wśród młodych naukowców w Polsce.
Pomysłodawcą i realizatorem programu badawczego SCIENCE ZEN jest BITECH ThinkTank.